Merja Koponen

Spec.sjukskötare psykiatri, psykoterapeut (FPA godkänd familjeterapeut) Addiktioner, ungdomar
Svenska, finska, engelska

Joachim Johansson

PsM psykolog, psykologiska undersökningar. Svenska, finska

Susanna Sjöblom

Socionom, psykoterapeut, FPA godkänd. Vuxenpsykoterapi. Svenska, finska.

Stefan Schalin

ML specialläkare i psykiatri. Svenska, finska, engelska.

Torbjörn Ahlblad

FM psykolog, psykoterapeut FPA godkänd. Vuxenpsykoterapi. Svenska, finska, engelska.