May Stenberg

FM, psykolog, psykoterapeut, FPA godkänd Individualterapi (vuxen-/banr-) Arbete med småbarnsfamiljer.
Svenska, finska

Rigmor Larsson-Lassenius

Psykoterapeut, familjeterapeut Psykoterapi, par- och familjeterapi, kristerapi, handledning
Svenska, finska

Veronika Elmet

Aikuis- ja nuorisopsykiatri, NACS kliinisen seksologian pätevys. Pere-ja paariteraapia, kognitiv-käitumuslik teraapia (CBT), traumateraapia. Täiskasvanute ja noorte (al 13 v.) psyhhiaatrer.
Suomi, Eesti

Ann-Charlotte Söderström

Psykoterapeut, gruppsykoterapeut, handledare
Svenska, finska, engelska

Merja Koponen

Spec.sjukskötare psykiatri, psykoterapeut (FPA godkänd familjeterapeut) Addiktioner, ungdomar
Svenska, finska, engelska

Stefan Schalin

ML specialläkare i psykiatri. Svenska, finska, engelska.

Torbjörn Ahlblad

FM psykolog, psykoterapeut FPA godkänd. Vuxenpsykoterapi. Svenska, finska, engelska.