Utbrändhet (burnout)

Utbrändhet år ett tillstånd där individen är dränerad på energi – långvarigt utmattad på grund av kronisk stress.

Utmattningen påverkar individen såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt. Detta ger upphov till en mängd symptom bland vilka trötthet, som inte går att vila bort, sömnrubbningar och minnesstörningar är de centrala. Så gott som alla drabbade lider av sömnstörningar vilket gör den psykiska återhämtningen under natten otillräcklig.

Ofta föregås utbrändhet av fysiska symptom; värk, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel och ljuskänslighet. Koncentrationsförmågan är vanligen nedsatt och korttidsminnet är nedsatt. Känslomässig labilitet och irritabilitet hör också till bilden.