Skolpsykologiska tjänster

Skolpsykologiska tjänster innehåller psykologisk rådgivning och konsultation för elever och deras föräldrar samt för lärare. En viktig del är undersökningar av inlärningssvårigheter hos elever samt supportiva och kortterapeutiska kontakter med elever och deras familjer. Deltagandet i elevvårdsgrupper och i annan dylik planering hör även till de skolpsykologiska tjänsterna.

Mentline erbjuder skolpsykologiska tjänster både för grundskolor och andra stadiets skolor.