Psykos

Psykos är en medicinsk term som beskriver en grupp av mentala störningar som har vissa gemensamma symptom. I 80% av fallen drabbar psykos unga människor i en ålder av 16-30 år.

Symptomen på psykos är många och varierande och kan förändras över tid.

Tidiga tecken på psykos kan innehålla

 • Tillbakadragenhet och brist på intresse i vanliga aktiviteter
 • Brist på energi och motivation
 • Problem med minne och koncentration
 • Försämring av arbets- eller studieprestationer
 • Brist på emotionellt gensvar och inadekvata emotionella reaktioner
 • Sömnproblem eller ätstörningar
 • Avvikande idéer och beteende
 • Upplevelser av att ha blivit förändrad på något sätt

Dessa tecken kan tyda på många saker speciellt om de uppträder hos ungdomar men om de håller i sig kan de tyda på psykos eller risk för psykos.

Mera definitiva tecken på psykos kan innehålla

 • Ovanliga perceptuella upplevelser. De mest vanliga av dessa är hörselhallucinationer, dvs. att höra röster trots att de inte finns. Ibland kan personer också ha andra hallucinationer som att se något som inte finns i realiteten som också hallucinationer om lukter, smaker eller beröring.
 • Ovanliga eller bisarra föreställningar som inte hänger ihop med personens personlighet och vilka det är osannolikt att de skulle ha grund i realiteterna.
 • Problem med tänkandet.
Personen kan ha svårt att koncentrera sig eller att följa en diskussion och att komma ihåg saker. Tankarna kan accelerera eller bli långsamma eller sluta abrupt. Talet kan vara oklart och sakna sammanhang.
 • En känsla av att vara annorlunda eller vara avskärmad från omgivningen. 
Humörsvängningar är vanliga och personen kan känna sig ångestfull, irriterad, upprymd eller deprimerad.

Då speciellt tidig behandling är framgångsrik är det viktigt att identifiera psykos så tidigt som möjligt.