Psykologisk rådgivning och konsultation

Psykologisk rådgivning och konsultation fokuserar på klientens aktuella livssituation och på ett avgränsat tema t.ex. att kartlägga problem, att söka konkreta lösningsalternativ, att stöda föräldraskap. Kontakten är vanligtvis kort ; besökantalet begränsat från 1 till 5.

Mentline erbjuder psykologisk rådgivning och konsultation personer i alla åldrar, även par, föräldrar och familjer.