Psykiatri

Psykiatri är den medicinska specialitet som har att göra med bedömning, diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomar. En psykiater är en läkare med psykiska sjukdomar som specialkompetens. Psykiatern skriver på basen av sin bedömning utlåtanden, ordinerar vid behov mediciner och / eller remitterar patienten för vidare undersökningar.