Neuroser

Neuroser är en samlingsbeteckning på för psykiska störningar som inte är så allvarliga att man helt tappat förankringen i tillvaron.

Det finns inte någon total enighet om hur man ska beskriva och dela in neuroserna. Inte heller är det helt självklart när man är normal och när man kan betecknas som neurotisk.

Neurotiker är vanligtvis medvetna om sina besvär (de har sk sjukdomsinsikt).

Några typer av neuroser

Ångestneuros

Det typiska är då ångestattacker. Man får obehagskänslor, hjärtklappning, spänning i magen, andnöd osv. Man tror att man är allvarligt sjuk och håller på att dö.

Tvångsneuroser

Tvångsneuroser kan yttra sig som tvångstankar eller tvångshandlingar. Tvångstankar kan exempelvis handla om att om man hör eller läser ett visst ord (t ex död) måste man hitta ett annat ord som neutraliserar det första (t ex liv) innan man kan gå vidare och göra något annat.

Ofta handlar det om kontrolleringstvång – man måste kontrollera att dörren är låst eller spisen avstängd gång på gång. Tvångshandlingar kan bli både egendomliga och handikappande p g a att de tar så lång tid att utföra att man inte hinner med något annat. Man kanske måste utföra speciella rörelser i en viss sekvens för att kunna gå ut genom en viss dörr och vid blotta misstanken om att man gjort någon rörelse fel måste man börja om från början igen.

Fobier

En fobi är en stark, obefogad rädsla för någonting. Vanliga fobier är torgskräck, cellskräck, olika djurfobier – spindlar, hundar, ormar mm. I värsta fall kan en fobi ställa till avsevärda begränsningar i vardagslivet t.ex vid flygskräck.