Mentline Business

Mentline Business verksamhet är under utveckling och kommer att rikta sig till företag och organisationer. Bl.a följande områden kommer att vara centrala i vår verksamhet.

Handledning

  • Individuell handledning och grupphandledning för förmän och specialister
  • Fokusering på arbetsmetoder, den egna relationen till arbetet och de egna förväntningarna på arbetet


Coaching av företagsledningen

  • En individuell utvecklingsmetod för personer på ledande poster och förmän
  • Coaching är en målorienterad metod och dess uppgift är att befrämja färdigheter för verksamhet i krävande situationer