Konsultation

Konsultation yrkesmänniskor emellan betyder professionella samtal som förutsätter speciell sakkunnighet inom en specialitet eller gällande en viss klient. De konsulterande parterna representerar oftast olika yrken eller åtminstone olika specialiteter. T.ex. en psykolog kan konsultera en läkare angående en klients sjukdom eller en lärare kan konsultera skolpsykologen gällande elevens matematiska svårigheter. Konsultation kan vara en engångsföreteelse eller mera regelbundet men är alltid klient- eller fallfokuserad.

Mentline erbjuder konsultation inom sitt kunskapsområde enligt överenskommelse t.ex. som en del av skolpsykologiska tjänster.