Handledning

Handledning är en form av professionellt stödsamtal yrkesmänniskor emellan som strävar till att öka kunskap och skicklighet samt att upprätthålla den psykiska arbetsförmågan hos den som går i handledningen. Handledaren har en längre och / eller bredare arbetserfarenhet och vanligen även en skild handledarutbildning eller en annan tilläggsskolning t.ex. i psykoterapi. Det finns både individual- och grupphandledning. Handledning kan vara antingen klient- eller arbetarfokuserad, fall- eller mera processorienterad. I regel består handledning oftast av flera regelbundna träffar.

Mentline erbjuder handledning för personer som jobbar inom mentalvården eller med barn och ungdomar även i andra sammanhang t.ex. rådgivningar, daghem, skolor.