Depression

Depression drabbar ungefär var femte vid någon tidpunkt i livet. Man säger att någon är deprimerad då de känner sig ledsna under en längre tid och då det påverkar det vardagliga livet. Orsakerna är inte alltid tydliga och kan vara invecklade.

Depression är en mycket vanlig folksjukdom. Den som är deprimerad känner sig ofta nedstämd, har ångestkänslor, sömnsvårigheter och minskad aptit. Livet kan kännas meningslöst och man har ingen livsgnista.

Depression kan komma utan någon tydlig orsak eller utlösas av yttre händelser, till exempel familjeproblem, sorg eller stora livsförändringar. Svåra upplevelser tidigare i livet kan göra att man lättare drabbas av depression i vuxen ålder. Flera faktorer bidrar till en depression. Exempel på detta är biologisk sårbarhet, ärftlighet och stress. En depression kan också vara ett tidigt tecken på en fysisk sjukdom som demens, brist på sköldkörtelhormon eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Behandling av depression

Depressioner går att behandla med mediciner samt psykoterapi. Behandlingsmöjligheterna har utökats under senare år och likaså våra kunskaper om depressionssjukdomarnas förlopp. Vid medelsvåra och svåra depressioner rekommenderas behandling med läkemedel. Medicinen kombineras oftast med psykoterapibehandling.