Demens

Demens drabbar i första hand personer över 65 år. Av personer över 80 år har var femte demens av någon form.

Det finns tre huvudgrupper av dementi av vilka Alzheimers sjukdom är den vanligaste. De huvudsakliga symptomen vid demens är att minnesfunktionerna försämras och förvärras kontinuerligt.