Bipolär sjukdom / manisk-depressiv sjukdom

De flesta som lider av denna åkomma har extrema humörsvängningar mellan svår depression och extrem upprymdhet, ibland med mera lugna perioder emellan. Ungefär 1 % drabbas av bipolär sjukdom och den är ungefär lika vanlig bland män och kvinnor. Det är flera faktorer som samverkar vid uppkomsten av bipolär sjukdom. Den viktigaste är en ärftlig biologisk sårbarhet. Sjukdomen börjar ofta i 15-25-årsåldern. Behandling av bipolär sjukdom brukar ske med så kallade stämningsstabiliserande läkemedel. Behandlingen är långsiktig och förebyggande.