Ångest

Ångestsymptom kan vara en känsla av spändhet, osäkerhet, rädsla och nervositet för olika situationer. Ångest kan bli en mental störning om den är svår och om den pågår en längre tid. Så många som en av tio lider av svår ångest men mycket få söker hjälp