Ätstörningar

Dessa innehåller invanda tänkesätt av att vara överviktig och leder ofta till att man äter för mycket eller för litet eller använder sig av osunda metoder för att förbygga viktökning. Den vanligaste ätstörningen är bulimia nervosa eller hetsätning. Anorexia nervosa eller självsvält är också vanlig och ca 1% av flickorna i de tidiga tonåren kommer in i detta sjukdomstillstånd. 90-95% av de insjuknade är kvinnor.