Välkommen till Mentline

Vi är ett företag som producerar, förmedlar och koordinerar mentalvårds- och psykologtjänster. Vi jobbar såväl för enskilda individer som familjer, företag och kommuner.

Genom att jobba i ett mångprofessionellt team strävar vi efter att erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster inom vårt verksamhetsområde. Vi är verksamma i Helsingfors och i Karis.

Tidsbokning

Bokning kan ske måndagar mellan kl. 9-00-10.00 per telefon, övriga dagar per e-post.

Tel: 044 7474 764
E-post: mentline@mentline.fi

Klinisk verksamhet

Läs mer

Mentala störningar

Läs mer