Uupuminen (burnout)

Uupuminen on tilanne jossa yksilön kaikki energiavarat on käytetty loppuun – pitkäaikaisesti uupunut johtuen kroonisesta stressistä.

Uupumus vaikuttaa yksilöön sekä fyysisesti että tunnepitoisesti ja ajatustoimintaan. Tämä johtaa eri oireisiin johon liittyy mm. väsymys joka ei ole levättävissä pois, unihäiriöihin ja muistiongelmiin jotka ovat keskeisiä. Suurin piirtein kaikilla uupumuksesta kärsivillä on unihäiriöitä joka tekee psyykkisen palautumisen yön aikana riittämättömäksi.

Usein uupumista edeltää fyysiset oireet kuten särky, sydämentykytys, ruuansulatusoireet, huimaus ja valonherkkyys. Keskittymiskyky on alentunut ja lyhytaikainen muisti toimii huonommin. Tunne-elämän epävakaisuus ja ärsyyntyminen kulluvat myös kuvaan.