Työnohjaus

Työnohjaus on ammattihenkilön toiselle ammattihenkilölle antamaa keskusteluun perustuvaa ohjausta, jonka tarkoituksena on lisätä ohjattavan ammatillisia taitoja ja tietoja sekä ylläpitää psyykkistä työkykyä. Työnohjaajalle on ohjattavaan verrattuna pitempi ja/tai laajempi ammatillinen kokemus. Yleensä työnohjaajalla on myös erillinen työnohjauskoulutus tai muu lisäkoulutus esim. psykoterapiassa. Työnohjausta voidaan antaa yksilöllisesti tai ryhmässä ja se voi olla asiakas- tai työntekijäkeskeistä ja joko tapauskohtaista tai enemmän prosessiluonteista. Työnohjaus rakentuu yleensä useammalle säännölliselle tapaamiselle.

Mentline tarjoaa työnohjausta mielenterveysalan työntekijöille sekä kaikille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.