Psykoosi

Psykoosi on lääketieteellinen termi joka kuvaa joukkoa mielenterveyden häiriöitä joilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä. Noin 80 5 sairastuneista on nuoria ihmisiä välillä 16 ja 30 vuotta.

Psykoosin oireet ovat monet ja ovat vaihtelevia ja voivat muutua ajan myötä.

Psykoosin aikaisia viitteitä voi olla mm:

 • Vetäytyminen ja kiinnostuksen puute tavallisiin arkipäiväisiin asioihin
 • Energian ja motivaation puute
 • Muistiongelmat ja keskittymisongelmat
 • Työ- ja opintosuoritusten heikentyminen
 • Tunnevasteitten vähäisyys tai riittämätön tunnepitoinen vaste
 • Unihäiriöt ja syömishäiriöt
 • Poikkeavat ideat ja poikkeava käyttäytyminen
 • Kokemukset että on jollain tavalla muuttunut

Nämä viitteet voivat olla merkki monesta asiasta etenkin jos ne ilmenee nuorissa mutta jos ne osoittavat psysyvyyttä se saattaa viitata psykoosiin tai psykoosiriskistä.

Selvempiä merkkejä psykoosista voi olla mm. seuraavat:

 • Poikkeavat havaintokokemukset. Tavallisimmat ovat kuulohallusinaatiot, ts. äänten kuuleminen ilman että niitä tosiallisesti olisi olemassa. Henkilöillä saattaa myös kokea muita hallusianaatioita asioista joita ei ole todellisuudessa olemassa kuten hajuja, makuja tai kosketusta.
 • Harvinaiset tai oudot kuvitelmat jotka eivät ole yhteydessä henkilön persoonallisuuteen ja jotka hyvin epätodennäköisesti liittyvät todellisuuteen.
 • Ajattelimiseen liittyvät ongelmat.
Henkilöllä saattaa olla vaikeuksia keskittyä tai vaikeuksia seurata keskustelua ja muistaa asioita. Ajatukset voivat rynnätä tai hidastua tai äkillisesti lakat kokonaan. Puhe voi olla epäselvää ja olla järjetöntä.
 • Tunne siitä että on jollain lailla poikkeava ja irrallaan ympäristöstä.
 Mielialanvaihtelut ovat tavallisia ja henkilö voi tuntea itsensä ahdistuneeksi, ärsyyntyneeksi, hilpeäksi tai masentuneeksi.

Koska etenkin varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito on tuloksekas on tärkeäta että psykoosi tunnistetaan mahdollisimman aikaisin.