Psykologiset tutkimukset

Psykologisella tutkimuksella tarkoitetaan psykologin suorittamaa arviointia, joka perustuu standardoituihin tutkimusmenetelmiin sekä haastatteluun ja havainnointiin. Tutkimuksen tarkoituksesta riippuen voidaan tulosten perusteella ottaa kantaa tutkittavan kognitiiviseen suoritustasoon (ns. älykkyyteen), suoritusprofiiliin (älykkyyden rakenne), sosiaalisiin ja tunne-elämän tekijöihin, persoonallisuuteen sekä psyykkiseen vointiin. Kognitiivisella suoritusprofiililla / älykkyyden rakenteella tarkoitetaan suoriutumisen eri osa-alueiden (kielelliset, visuaaliset, visuomotoriset sekä tarkkaavuuden ja oman toiminnan ohjaukseen liittyvät valmiudet) tasoa suhteessa toisiinsa eli suoriutumisen heikkoja ja vahvoja puolia.

Lapsilla tutkimuksen tarkoituksena on usein kehitystason arvioiminen ja eri kehityksen osa-alueiden kartoittaminen. Koululaisilla selvitetään tavallisimmin oppimisvaikeuksien syitä ja toisaalta suoriutumisen vahvuuksia. Aikuisilla psykologista tutkimusta käytetään mm. osana työkyvyn arviointia. Vanhenevalla väestöllä tarpeellisia ovat muisti- ja dementiatutkimukset. Kaikenikäisillä psykologin tutkimuksesta voi olla apua psyykkisten vaikeuksien diagnosoinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Mentline tarjoaa aikuisille älykkyys- ja persoonallisuustutkimuksia sekä muisti- ja dementiatutkimuksia. Lapsille ja nuorille tehdään erilaisia kehitystason arviointeja ja oppimisvaikeustutkimuksia. Kaikki edellä mainitut ovat lääkärin lähetteellä sairausvakuutuskorvausten alaisia tutkimuksia.