Psykologinen neuvonta ja ohjaus

Psykologisessa neuvonnassa ja ohjauksessa keskitytään asiakkaan tämänhetkiseen elämäntilanteeseen ja tiettyyn rajattuun teemaan esim. ongelman kartoittaminen, konkreettisten ratkaisumallien etsiminen, vanhemmuuden tukeminen. Kontakti on tavallisesti lyhyt; käyntejä yhdestä viiteen.

Mentline tarjoaa psykologista neuvontaa ja ohjausta kaikenikäisille; myös pariskunnille, vanhemmille ja perheille.