Koulupsykologiset palvelut

Koulupsykologiset palvelut sisältävät oppilaiden ja heidän vanhempiensa psykologista neuvontaa ja ohjausta sekä opettajille annettavaa konsultaatiota. Tärkeänä osana ovat oppilaiden oppimisvaikeuksien tutkimukset sekä supportiiviset ja lyhytterapeuttiset kontaktit oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Osallistuminen oppilashuoltoryhmän toimintaan sekä muuhun vastaavan suunnitteluun kuuluu myös koulupsykologisten palveluiden piiriin.

Mentline tarjoaa koulupsykologisia palveluja sekä peruskouluille että ylemmän asteen kouluille.