Konsultaatio

Konsultaatiolla tarkoitetaan ammattihenkilöltä toiselle annettavaa erityistä asiantuntemusta edellyttävää tietoa koskien tiettyä potilasta tai erityiskysymystä. Konsultaation pyytäjä ja antaja ovat yleensä eri ammatin tai ainakin eri spesialiteetin edustajia. Esim. psykologi voi pyytää konsultaatiota erikoislääkäriltä koskien asiakkaan sairautta tai opettaja voi konsultoida koulupsykologia koskien oppilaan matematiikan oppimisvaikeuksia. Konsultaatio on usein kertaluonteista tai toistuvana aina asiakas- eli tapauskohtaista.

Mentline tarjoaa oman alansa konsultaatiota sopimuksen mukaan esim. osana koulupsykologisia palveluita.